Vad gör träning?

10. maj, 2017

Fysisk aktivitet har inte varit förstahandsvalet när det gäller att behandla vare sig min diabetes eller min fetma. Speciellt under de första sex månaderna på LCHF hade motion ingen framträdande roll.

Visst, jag försökte. Så det blev ett par, tre tjugominuterspass i veckan. Men det är ju inte helt oproblematiskt att gå in och tokträna med en rejäl övervikt. Missförstå mig inte här. Träning är bra och träningen skänker mig både glädje och njutning. Men så var det inte i början.

När jag läst på om träning insåg jag mer och mer vikten av fysisk aktivitet och då speciellt styrketräning. Möjligheterna att påverka cellernas känslighet för insulinet som utsöndras i kroppen och i blodet blir större och större ju mer muskler man lyckas bygga. Muskler förbränner energin i muskelcellerna via sina förbränningsmotorer, mitokondrierna. Man blir mer och mer insulinkänslig och det behövs mindre och mindre mängd insulin för att förbränna en given mängd energi.

Som jag tidigare nämde hade fysisk aktivitet ingen framträdande roll. Jag började med att gå på löpband ca 20 min per pass under den första månaden och introducerade inte viktmaskiner och fria vikter förrän långt senare.

Träningen var heller inte så välplanerad i början. Tyckte inte att det var nödvändigt eftersom passen i regel blev så korta.
Numera tar träningen upp en hel del av min tid. Jag kör numera fyra till fem pass per vecka, men sällan eller aldrig över en timme.

2016 valde jag att berätta för andra vad som hänt mig, i mer offentliga forum. En av anledningarna till att jag inte gjort det tidigare var att jag ville försäkra mig om att omläggningen skulle bli lyckad också på sikt.

I skrivande stund har det gått över fem år sedan min LCHF-resa startade och jag både tror och hoppas att resan kommer att ta mig till både ett längre och ett rikare liv.