Medelhavskosten

10. jul, 2016

Jag fick lära mig att Tallriksmodellen var det enda rätta när det gäller behandling av min debuterande diabetes i slutet av nittiotalet. Jag köpte detta med hull och hår. Men det hjälpte ju inte alls. Ledde bara till medicinering och insulinsprutor.

När jag nu blivit frisk från min diabetes efter att tagit bort kolhydrater i kosten och ökat på fettintaget får jag höra av min diabetessköterska att jag bör använda mig av Medelhavskost istället.
Varför? Har ju kunnat lägga alla mina mediciner på hyllan!

När jag läser om Medelhavskost i Socialstyrelsens skrift "Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården" blir jag fundersam.

Utdrag ur "Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården":

"Intresset för att äta som kring Medelhavet väcktes med vetskapen om att befolkningen på Kreta löpte mindre risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar än européer i gemen. Det finns ett vetenskapligt stöd för att övergång till Medelhavskost senarelägger behovet av läkemedelsbehandling (vid typ 2-diabetes)."

Det kan ju finnas inslag av saker som är bra med Medelhavskost, men jag kan inte fatta varför en senareläggning av läkemedelsbehandling skulle vara bra när man kan slippa detta helt och hållet.