Blogg

21. jun, 2016

Vi har blivit så många som upplevt framgångar med LCHF nu. Det är inte lätt att veta hur många som blivit hjälpta. Men många är det. Jag tycker det visar att vetenskapen är missvisande. Vetenskapen ignorerar oss helt, vi som faktiskt blivit friska.

Efter 25 år av insulinresistens, varav 13 år med diabetes, frågar jag mig varför "beprövad erfarenhet" inte får en mer framträdande roll.

Socialstyrelsen har ansvaret för personer som blivit sjuka, ofta beroende på råd vi fick då vi fortfarande var friska. Livsmedelsverket, ger råd till friska personer.

Råden från våra myndigheter ska vila på "Vetenskap och beprövad erfarenhet". Men varför får inte "beprövad erfarenhet" en större betydelse?

Vetenskapen ger jag inte mycket för, men den beprövade erfarenheten är alla vi som faktiskt blivit friska.