5. jun, 2016

Den onda cirkeln måste brytas. Men hur?

Det startade i slutet på åttiotalet och fortsatte och fortsatte långt in på nittiotalet. Jag kunde inte kontrollera mitt ätande. För mig var inte det stora problemet att jag hela tiden ökade i vikt. Men det gjorde jag. Min viktökning var en markör för att något väldigt obehagligt höll på att hända.

Diabetesen konstaterades 1999. Jag fick tid att samråda ned en dietist. Hon sade till mig att målet för mig var att ha ett blodsocker mindre än 10 efter mat och mindre än 7 fastande. Och för att klara det måste jag se till att äta enligt tallriksmodellen. Sen fick jag lära mig tallriksmodellen.

Funkade inte. 2002 började jag med Metformin, 2007 med Insulin. 

Den onda cirkeln var ett faktum. Ju mer insulin jag sprutade in, desto mer insulin behövde jag. Insulinet som jag sprutade in sänkte mina sockernivåer tillfälligt, men ökade på min insulinresistens. Den onda cirkeln stärktes.

2012 bröt jag denna onda cirkel. Jag började äta Low Carb High Fat, LCHF. Mina sockernivåer sjönk så pass att jag fick insulinkänningar redan efter ett dygn. Efter två två dygn slutade jag använda insulin. Efter en månad hade jag lagt alla mina mediciner på hyllan, mediciner som jag fått p g a min diabetes. Inga mer stattiner. Inga mer blodtrycksmediciner.

Nu är den onda cirkel bruten. Mina sockervärden ligger nu på ca 7 efter mat och 5 fastande. Det tycker jag är bättre än målet jag fick från dietisten. LCHF versus Tallriksmodellen.