Reversera diabetes

4. okt, 2016

Tillbaka till framtiden.

Att reversera diabetes typ 2 är inte att bli frisk från sjukdomen. Den finns där och lurar i bakgrunden. Men man kan bli fri från sina metabola obalanser och få bättre blodsockervärden, lägre vikt, lägre blodtryck och balanserade blodfetter. Det är väldigt många som "på egen hand" gjort det.

Att reversera sin diabetes innebär att återställa sina metabola värden till tiden innan man fått diagnosen diabetes. Men vad innebär det? Jo, nu finns kunskapen som inte fanns tidigare. Nu vet vi exakt vad man måste göra för att inte hamna i blodsockerfällan. Nu vet vi att om man äter rätt kommer insulinnivåerna att följa blodsockernivåerna.

När jag mätte mina blodsockernivåer i mitten på 90-talet låg dessa alltid under 5 (min far är diabetiker så det fanns möjlighet att testa). Om jag hade mätt mina insulinnivåer istället, hade min insulinresistens upptäckts. Men det gjorde man inte på vårdcentralen. Det borde man gjort. Det gör man inte regelmässigt idag inom sjukvården. En enkel test på personer med övervikt och högt blodtryck. Varför görs inte det? Skulle rädda liv.

I mitt fall fick jag insikt om LCHF av en tillfällighet. Men det gav mig min nya framtid.